Elektronische handtekening voor woningcorporaties

Volgende stap in het efficiënt inrichten van processen, is de invoering van de elektronische handtekening

In Nederland zijn bijna 400 woningcorporaties en woningbouwverenigingen actief die ruim 2 miljoen huurwoningen bezitten en verhuren. Dat is 85% van alle huurwoningen in heel Nederland. En jaarlijks worden 200.000 keer corporatiewoningen betrokken en verlaten. Dat zijn gemiddeld 2 woningen per corporatie of vereniging per dag! En een veelvoud aan handtekeningen. Woningcorporaties, oude huurders en nieuwe huurders zijn gebaat bij een snelle en zorgvuldige afhandeling bij het verlaten en betrekken van de oude en de nieuwe woning.

Een geavanceerde digitale handtekening volstaat

Woningcorporaties en woningbouwverenigingen staan voor een grote uitdaging als het gaat om het efficiënt inrichten van klantprocessen. Een logische volgende stap in de hele digitalisering van de processen is het invoeren van digitale handtekeningen. Niet alleen voor huurovereenkomsten en overdrachtsdocumenten, maar ook voor bijvoorbeeld het ondertekenen van alle overeenkomsten met ketenpartners en leveranciers en het verwerken van schademeldingen en onderhoudsbonnen. De geavanceerde digitale handtekening volstaat in veel gevallen, is rechtsgeldig en heeft een hoge mate van betrouwbaarheid. In het geval dat ook arbeidsovereenkomsten ondertekend dienen te worden, zal een gekwalificeerde digitale handtekening moeten worden gebruikt. Zynyo levert hiervoor een platform dat geschikt is voor alle typen documentstromen op alle benodigde betrouwbaarheidsniveaus.

Het gebruik van geavanceerde- of gekwalificeerde digitale handtekeningen voor woningcorporaties kan doorgaans worden geïntegreerd in de bestaande toepassingen. Een kleine uitbreiding van de gebruikte interfaces is vaak al voldoende. Hierdoor wordt het werken met digitale handtekeningen snel geadopteerd in de bestaande processen. Er zijn geen speciale opleidingen of trainingen nodig voor de medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk applicaties voor digitaal ondertekenen te gebruiken naast de gebruikte toepassingen.

Kostenbesparing berekenen

Wilt u weten hoeveel uw woningbouwcorporatie kan besparen door het gebruik van digitale handtekeningen? Gebruik dan onze rekenmodule!

Zynyo in eigen beheer

Wil uw woningcorporatie gebruik maken van geavanceerde en/of gekwalificeerde digitale handtekeningen. En u zoekt hiervoor een betrouwbare partner die alle facetten van digitaal ondertekenen in huis heeft. Kijk dan bij Zynyo in eigen beheer.

Zynyo voor software ontwikkelaars

Wilt u geavanceerd of gekwalificeerd digitaal ondertekenen integreren met uw specifieke software voor woningcorporaties? En zoekt hiervoor een partner met relevante kennis en ervaring? Kijk dan bij Zynyo voor software ontwikkelaars.

Zynyo voor signing service aanbieders

Heeft u uw eigen signing serivce voor woningcorporaties? En wilt u documenten kunnen verzegelen om geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekeningen te kunnen aanbieden. Kijk dan bij Zynyo voor signing service aanbieders.